Streszczenia i recenzje prac


mgr Monika Chmielecka: „Doświadczenia uczenia się w coachingu. Interpretacja w kontekście teorii transformatywnego uczenia się”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Dubas – prof. nadzw. UŁ (ss 377)


mgr Aleksandra Sieczych-Kukawska: „Integracja języka angielskiego z edukacją artystyczną na poziomie edukacji wczesnoszkolnej” – Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak


mgr Izabela Kamińskia-Jatczak „Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny”– promotor prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka


mgr Małgorzata Wójcik „Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między praktyką i teorią” – promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd


mgr Ewa Kos „Warunki uczestnictwa społecznego w doświadczeniach biograficznych kobiet odnoszących sukcesy zawodowe” – promotor: prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając


mgr Wojciech Świtalski „Uczenie się dorosłych w zabawie – perspektywa andragogiczna” – promotor: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas


mgr Monika Wojtczak Przestrzeń społeczna szkoły – rekonstrukcja z punktu widzenia podejść mediacyjnych” – promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka


 

Print Friendly, PDF & Email