Profesury (archiwum)


dr hab.  Danuta Urbaniak-Zając – prof. UŁ

Uchwała nr 52/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Danucie Urbaniak-Zając


dr hab Elżbieta Kowalska-Dubas – prof. UŁ

Uchwała nr 82/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-Dubas