Osoba do kontaktu

Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.

mgr Agnieszka Śliwerska;

42 665 57 20;

agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)