Habilitacje


dr Marcin Wasilewski

  1. Wniosek z dnia 13.12.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
  2. Autoreferat
  3. Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  4. Skład komisji habilitacyjnej
 1. Uchwała nr 32/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu

dr Joanna Sosnowska

 1. Wniosek z dnia 13.12.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
 2. Autoreferat
 3. Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 4. Skład komisji habilitacyjnej
 5. Uchwała nr 59/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łdzkiego z dnia 21 czerwca 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Joannie Sosnowskiej

dr Małgorzata Zalewska-Bujak

 1. Wniosek z dnia 3.10.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
 2. Autoreferat
 3. Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 4. Skład komisji habilitacyjnej
 5. Uchwała nr 45/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17 maja 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Małgorzacie Zalewskiej-Bujak

dr Barbara Surma

 1. Wniosek z dnia 14.09.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
 2. Autoreferat
 3. Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 4. Skład komisji habilitacyjnej
 5. Uchwała nr 33/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łdzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Barbarze Surma

dr Aneta Rogalska-Marasińska

 1. Wniosek z dnia 22.08.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
 2. Autoreferat
 3. Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 4. Skład komisji habilitacyjnej
 5. Uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Anecie Rogalskiej-Marasińskiej

dr Wiesław Partyka

  1. Wniosek z dnia 10.05.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
  1. Autoreferat
  1. Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  1. Skład komisji habilitacyjnej
 1. Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 lutego 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie peadagogika doktorowi Wiesławowi Partyce