Osoby do kontaktu


Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Kierownik Dziekanatu
mgr Iwona Jarosz-Śnieżek 42 665 57 22; 42 665 57 10
wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 07, budynek A)
przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.


Szkoła Doktorska
Doktoraty w trybie eksternistycznym

mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 42 665 50 70;
nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)
przewody doktorskie wszczęte od 1.10.2019 r.