Osoby do kontaktu


Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Postępowanie o nadanie stopnia doktora
Szkoła Doktorska
mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 42 665 50 70;
nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)