Doktoraty

Na mocy Ustawy dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – od 1.10.2019 r. uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk o Wychowaniu od roku 1995