Awanse naukowe

Uchwała nr 660 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 33 roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika  i psychologia 

Przewodnicząca

dr hab. Alina Wróbel  prof. UŁ

Członkowie: 

 1. prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz  
 2. dr hab. Aneta  Bołdyrew  prof. UŁ
 3. dr hab. Jolanta  Bonar  prof. UŁ
 4. dr hab. Jan  Chodkiewicz  prof. UŁ
 5. dr hab. Mariusz  Granosik  prof. UŁ
 6. dr hab. Iwona  Janicka  prof. UŁ
 7. dr hab. Magda Karkowska  prof. UŁ
 8. prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas  
 9. dr hab. Agnieszka  Lipińska-Grobelny  prof. UŁ
 10. dr hab. Dorota  Merecz-Kot  prof. UŁ
 11. dr hab. Iwonna  Michalska  prof. UŁ
 12. dr hab. Grzegorz  Michalski  prof. UŁ
 13. dr hab. Joanna Miniszewska prof. UŁ
 14. prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik  
 15. dr hab. Sławomir Pasikowski prof. UŁ
 16. dr hab. Anna  Paszkowska-Rogacz  prof. UŁ
 17. dr hab. Dorota  Podgórska-Jachnik  prof. UŁ
 18. dr hab. Grażyna  Poraj  prof. UŁ
 19. dr hab. Aneta  Rogalska-Marasińska  prof. UŁ
 20. dr hab. Joanna  Sosnowska  prof. UŁ
 21. dr hab. Renata  Szczepanik  prof. UŁ
 22. dr hab. Beata  Szczepańska  prof. UŁ
 23. prof. dr hab. Krzysztof Szmidt  
 24. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 25. dr hab. Monika  Talarowska  prof. UŁ
 26. dr hab. Lucyna  Telka  prof. UŁ
 27. prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
 28. dr hab. Anna  Walczak  prof. UŁ
 29. dr hab. Katarzyna  Walęcka-Matyja  prof. UŁ
 30. dr hab. Arkadiusz  Wąsiński  prof. UŁ
 31. dr hab. Monika  Wiśniewska-Kin  prof. UŁ
 32. dr hab. Monika  Wróbel  prof. UŁ

Osoby do kontaktu:

Tytuły profesorskie i habilitacje

mgr Agnieszka Śliwerska; 042 665 57 20;
agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

Doktoraty

mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 042 665 50 70;
nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)