Awanse naukowe

Uchwała nr 660 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 33 roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki


Komisja Uniwersytetu Łódzkiego
do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (od 1.10.2019 r.).

 1. prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 3. dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ
 4. dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ
 5. dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ
 6. dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ
 7. dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ
 8. dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ
 9. prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas
 10. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
 11. dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ
 12. dr hab. Iwonna Michalska, prof. UŁ
 13. dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ
 14. prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
 15. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ
 16. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ
 17. dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ
 18. dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, prof. UŁ
 19. dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ
 20. dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
 21. dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ
 22. prof. dr hab. Krzysztof Szmidt
 23. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 24. dr hab. Waldemar Świętochowski, prof. UŁ
 25. dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ
 26. dr hab. Lucyna Telka, prof. UŁ
 27. dr hab. Anna Walczak, prof. UŁ
 28. dr hab. Katarzyna Welęcka-Matyja, prof. UŁ
 29. dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ
 30. dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ
 31. dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ
 32. dr hab. Monika Wróbel, prof UŁ

Osoby do kontaktu:

Habilitacje

mgr Agnieszka Śliwerska; 042 665 57 20;
agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

Doktoraty

mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 042 665 50 70;
nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)
przewody doktorskie wszczęte od 01.10.2019 r.


Kierownik Dziekanatu
mgr Iwona Jarosz-Śnieżek 042 665 57 22; 042 665 57 10
wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 07, budynek A)
przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.