SARS-Cov-2 (Koronowirus)


Koronawirus: informacje i zalecenia – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

COVID-19 – pakiet niezbędnych informacji


Komunikat Rektora dotyczący sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o rezygnację z prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem. Proszę, by śledzili Państwo na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl).

Przypominam przy okazji, że osoby, które powracają z tych krajów, proszone są o 14-dniową izolację w warunkach domowych, a w razie zaobserwowania podwyższonej temperatury ( powyżej 38 st. C) i innych objawów choroby o skontaktowanie się ze służbami sanitarnymi. W tym czasie osoby te zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w zajęciach i świadczenia pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego.

Proszę też bardzo o poważne traktowanie ostrzeżeń oraz wszystkich środków zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe oraz władze naszej Uczelni. Przestrzeganie tych reguł może istotnie przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia i choroby.

Dziękuję Państwu za zrozumienie tej szczególnej sytuacji.

Prof. dr hab. Antoni Różalski

Rektor  Uniwersytetu Łódzkiego

Pilna informacja dla studentów UŁ powracających z Chin, Iranu, Japonii, Korei Pd., Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+


Urgent information for students of the University of Lodź returning from Iran, Italy, Japan, Peopie’s Republic of China, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam, those having stayed in the countries listed in February 2020, as well as those coming from these countries within bilateral exchange and Erasmus+


Zalecenia w zakresie stosowania środków ostrożności w jednostkach Uniwersytetu Łódzkiego


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Informacja dla osób powracających z miejsc dotkniętych zachorowaniami spowodowanymi zakażeniem koronawirusem SARS»nCoV-2 aktualizacja 24.02.2020 r.


Dlaczego powinniśmy się przejmować: Często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące COVID-19

Koronawirus – bez paniki!