Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, Pracownicy, Doktoranci i  Studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Rektora UŁ pragnę przekazać, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces kształcenia na naszym Wydziale będzie realizowany w systemie mieszanym, ze zdecydowaną przewagą zajęć zdalnych, a w przypadku zajęć organizowanych w formie tradycyjnej na terenie Wydziału, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zgodnie z zaleceniem Pani Rektor, na każdym kierunku, minimalna liczba zajęć będzie realizowana stacjonarnie.

Obowiązywać będą następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

 • Wszystkie wykłady realizowane będą w formie zdalnej
 • Prowadzenie i udział studentów w zajęciach musi mieć charakter synchroniczny, co umożliwia zastosowanie platformy Microsoft Teams
 • Wszystkie lektoraty z j. obcych będą realizowane zdalnie
 • Trwają jeszcze rozmowy dot. form realizacji przedmiotu Wychowanie Fizyczne. Preferowanym rozwiązaniem jest ustalenie zasad odbywania zajęć w formie zdalnej lub ich przesunięcie na kolejny rok akademicki (lata akademickie)
 • Na każdym kierunku studiów, na pierwszym roku studiów I stopnia i pięcioletnich studiów magisterskich, wyznaczony zostanie jeden przedmiot (najbardziej uzasadniony merytorycznie) do realizacji w formie stacjonarnej, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przyjmujemy, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie organizowanie zajęć w formie blokowej. Możliwe są jednak inne rozwiązania organizacyjne, jeśli zostaną one uznane jako korzystniejsze
 • Na studiach stacjonarnych, co najmniej jedno seminarium dyplomowe w miesiącu, powinno być zrealizowane stacjonarnie 
 • Na studiach niestacjonarnych, co drugi zjazd, seminarium dyplomowe powinno być realizowane stacjonarnie
 • Nauczyciele akademiccy pełnią dyżury w trybie mieszanym, dominuje forma zdalna (via Teams),  jeden dyżur w miesiącu powinien być pełniony stacjonarnie, o ile będzie to zgodne z obowiązującym reżimem epidemiologicznym
 • Na studiach podyplomowych, także zostanie wskazany przedmiot do realizacji stacjonarnej
 • Ze względu na zakres zniszczeń oraz trwające prace remontowe, a także przebieg procesu fumigacji (odkażania uszkodzonego księgozbioru), biblioteka wydziałowa będzie czynna najprawdopodobniej od 1 grudnia 2020 r.
 • Powyższe ustalenia mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb i wymagań organizacyjnych oraz sytuacji epidemicznej.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i elastyczne podejście do zaistniałej sytuacji. Stam zagrożenia epidemiologicznego oraz podstawy formalno-prawne funkcjonowania Wydziału są na tyle zmienne, że nie możliwe jest podejmowanie wiążących decyzji z dużym wyprzedzeniem.

Pozdrawiam serdecznie
w imieniu własnym
i Kolegium Dziekańskiego,
Alina Wróbel
Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ